Автоматичний вимикач – це механічний комутаційний апарат, здатний включати, проводити і відключати струм при певних умовах і завданнях, а також призначений для захисту електричних установок від перевантажень, коротких замикань та інших аномальних станів.

Автоматичні вимикачі виконують одночасно функції захисту і управління. Незалежно від виконуваних функцій автоматичні вимикачі поділяються за власним часом спрацьовування на:
швидкодіючі;
нормальні;
селективні;
Нормальні і селективні автоматичні вимикачі струмообмежувальною дією не володіють. Швидкодіючі вимикачі, так само як запобіжники, мають струмообмежувальну дію, так як відключають ланцюг до того, як струм в ній досягне встановленого значення.
Селективні автоматичні вимикачі дозволяють здійснити селективний захист мереж шляхом встановлення автоматичних вимикачів з різними витримками часу: найменшою у споживача і поступово зростаючій до джерела живлення.